Horalky pomáhajú

Horalky od Sedity sú bezpochyby najznámejšími slovenskými oblátkami. Spájajú sa s naším detstvom, spomienkami, zážitkami, pretože výlety či túry s Horalkami v batohu sú ich neodmysliteľnou súčasťou. Horalky od Sedity miluje celé Slovensko a práve túto lásku chcú Horalky Slovensku vrátiť. Aj v tomto roku sa zapojili do programu Živé chodníky s nadáciou Ekopolis a touto formou podporujú rôzne projekty obnovy a zveľaďovania turisticky využívaných miest (turistických chodníkov, značenia, objektov atď.). Sme hrdí na to, že každým rokom pribúdajú lokality, kde sa pomohlo a množstvo Slovákov so svojimi rodinami prežije, aj vďaka Horalkám od Sedity, veľa nezabudnuteľných chvíľ a zážitkov v lone slovenskej prírody.

Bajkom k tajchom, Štiavnické vrchy

Sieť 100 kilometrov horských MTB cyklotrás, kvalitne vyznačených a udržiavaných v Štiavnických vrchoch. Trasy sú určené prevažne zdatným horským cyklistom, ale niektoré sú vhodné aj pre menej skúsených cyklistov, ktorí môžu objavovať čaro horskej cyklistiky (napríklad Horný hodrušský jarok). V oblasti je množstvo zaujímavostí na čele s Banskou Štiavnicou, historickou baníckou obcou Banská Hodruša, tajchami (baníckymi jazerami), s možnosťou fárať do troch baní a pod. Stredisko rekreačnej horskej cyklistiky neďaleko Banskej Štiavnice je čoraz populárnejšie a navštevovanejšie, no vyžadovalo už obnovu cyklotrás. Aj tu pomohli Horalky od Sedity. Dobrovoľníci obnovili maľované značenia v dĺžke 36 km a taktiež lepšie označili strmé úseky a to formou 11 upozorňovacích tabuliek. Zároveň osadili nový mapový panel vo Vyhniach a nové informačné tabuľky pri 2 vodných štôlniach, vďaka čomu sa turisti dozvedia o týchto doposiaľ neznámych technických pamiatkach.

Viac o projekte
Cyklotrasa Rodinná cestička Zvolen – Sliač – Banská Bystrica

Dobrovoľníci obnovili značenie veľmi obľúbenej cyklotrasy na strednom Slovensku. Bolo potrebné opraviť a zároveň preložiť maľované značenie v dĺžke 20 km, aj so smerovníkmi, zo starého vedenia trasy Zvolen-Sliač, na nový, kvalitný a frekventovaný cyklochodník popri Hrone. Na dve odpočívadlá na trase osadili mapové panely a v jednom z nich umiestnili stojan s náradím a pumpou. Pohodlná cykloturistická rekreačná trasa spája Banskú Bystricu a Zvolen cez Sliač. Trasa vedie po rôznych typoch komunikácií s veľmi nízkou alebo žiadnou intenzitou dopravy a s rôznymi typmi povrchu od asfaltu až po šotolinu. Trasa meria 20 km a je na nej niekoľko zaujímavostí, z ktorých najcennejší je drevený artikulárny kostol v Hronseku, súčasť Svetového dedičstva UNESCO.

Viac o projekte
Malé Karpaty

Malé Karpaty poskytujú nespočetné množstvo turistických trás pre všetky cieľové skupiny, od rodín s deťmi, cez príležitostných turistov, až po skúsených a zdatných turistov. Trasy vedú najmä v lesnom teréne, z vrcholových partií sú miestami veľmi pekné výhľady na Podunajskú nížinu, na Záhorie a do Rakúska. Aj v Malých Karpatoch odviedli dobrovoľníci veľký kus práce. Vyčistili chodníky a obnovili značenie na veľkom úseku frekventovanej hrebeňovky Malých Karpát a niektorých priľahých úsekov. V lokalite Modra-Harmónia osadili nový mapový panel, ktorý bude slúžiť domácim i zahraničným turistom.

Viac o projekte
Sedlo Burda, Muránska planina

Najlepší prístup do sedla Burda je zo sedla Zbojská, kde je možnosť nechať auto. Odtiaľ je to príjemná trasa po lesných cestách v peknom Národnom parku Muránska planina. Zdatnejší turisti môžu túru obohatiť o výstup na Fabovú hoľu s podstatne väčším prevýšením, ale aj s podstatne krajšími výhľadmi. Dobrovoľníci, vďaka podpore Horaliek od Sedity, upravili okolie Turistického informačného strediska v sedle Burda a vytvorili pri ňom odpočívadlo s prameňom. Zároveň vybudovali drevený chodník popri jazierku, pri ktorom umiestnili nový náučný panel o vodnom biotope. Dobrovoľníci ďalej opravili smerovníky v lokalitách Tri kopce a sedlo Burda. Na odbočke k prameňu Rimavy osadili nový smerovník a na vrchole Fabovej hole drevený samorast.

Viac o projekte
Žiarska dolina

V západotatranskej Žiarskej doline odviedli dobrovoľníci, aj vďaka Horalkám od Sedity, veľký kus práce. Vyčistili chodníky a opravili turistické značenie. Prístrešok v lokalite Zásek dostal po oprave novú tvár a v lokalite Úšustový žľab bolo postavené nové odpočívadlo. V lokalite Zásek, Hladké žľaby a v ústí doliny nad obcou Žiar, boli opravené informačné tabule. Počas dobrovoľníckych brigád boli vyčistené chodníky od konárov a zosunutej zeminy, opravené odvodňovacie odrážky, obnovené značenie a turistické objekty ako sú smerovníky a smerovky. Na turistickom chodníku spájajúcom tieto miesta postavili dobrovoľníci 3 nové mostíky cez potok. Lokalita zahŕňa trasu Pod Homôlkou, Žiarske sedlo, Smutné sedlo so zastávkou na Žiarskej chate s možnosťou stravovania a nocľahu. O krásne prírodné zákutia a výhľady nie je na trase núdza.

Viac o projekte

Ďalšie projekty, ktoré sme realizovali

Oblátky Horalky od Sedity sú pre mnohých Slovákov synonymom hôr a turistiky a preto sa už niekoľko rokov aktívne zapájajú do podpory turistiky formou prispievania na projekty obnovy a zveľaďovania turisticky využívaných miest (turistických chodníkov, značenia, objektov atď.). Slovensko je nádhernou krajinou s prekrásnou prírodou a pamiatkami, ktoré je potrebné chrániť a zachovať pre ďalšie generácie. Horalky od Sedity sa držia tejto myšlienky, pomáhajú a odovzdávajú posolstvo ďalej.

Rok 2013

Už v roku 2013 sa mohli turisti stretnúť s Horalkovými tímami vo viacerých turistických centrách po celom Slovensku. Horalky od Sedity hravou formou učili deti správnym návykom v prírode, prostredníctvom „Turistických desatoro“ a vyzývali k zbieraniu odpadkov v okolí. Horalky prispeli na osadenie tabúľ na Rainerovom náučnom chodníku a pomohli s turistickým značením, či osadením desiatok lavičiek a košov na odpadky vo viacerých lokalitách.

Rok 2014

Jedným z projektov v roku 2014 bolo otvorenie detského náučného chodníka v Bachledovej doline. Horalky od Sedity sa postarali o turisticky náročnejšiu časť, ktorá vedie k Jezerskému jazeru a meria 6,5 km. Na jednotlivých stanovištiach tejto časti náučného chodníka, turisti spoznávajú vtáky žijúce v danej oblasti, ako aj živočíchy žijúce v okolí Jezerského jazera. Po ceste sú rozmiestnené aj športové stanovištia, kde si deti preveria svoju obratnosť a silu pri zábavných pohybových úlohách. Celý chodník tak nadobudol veľmi hravú podobu.

Program Živé chodníky

Horalky od Sedity sa zapojili do programu „Živé chodníky“ nadácie Ekopolis, cieľom ktorého je obnova a vylepšovanie turistických značených chodníkov a verejných priestranstiev, využívaných turistami. Program Živé chodníky vznikol v roku 2007 a v roku 2009 získal cenu Via Bona Slovakia v oblasti životného prostredia. V roku 2014 sa dostalo viac pozornosti obnove a zlepšovaniu turistických chodníkov v okolí 4 slovenských hradov. Výsledkom boli desiatky kilometrov upravených turistických chodníkov v okolí Spišského hradu, Beckovského hradu, Čachtického hradu a Červeného Kláštora. Vďaka podpore oblátok Horalky od Sedity bolo obnovených takmer 30 km maľovaného značenia, opravených 12 informačných panelov a pribudli nové panely s turistickými mapami a viacero smerovníkov.

Rok 2015

Obľúbenou víkendovou náplňou nejedného Slováka je túra na hrad. Slovensko je na hrady skutočne bohaté. Mnohé z nich sú však už v stave zrúcanín, ktoré by bez ďalšieho ľudského zásahu postupne zchátrali a odkazy v nich ukryté by sa navždy stratili v čase. Často sa o tieto zrúcaniny starajú iba dobrovoľníci, ktorí sa snažia stavby zrekonštruovať a zakonzervovať, aby boli zachované pre ďalšie generácie.

Preto si v roku 2015 vzali Horalky od Sedity za svoj cieľ pomôcť dobrovoľníkom v snahe o záchranu slovenských hradov. Finančne podporili združenie Zachráňme hrady, ktoré združuje dobrovoľníkov z celého Slovenska, ktorí sa o zrúcaniny našich hradov starajú. V spolupráci so združením pripravili Horalky sériu letných podujatí na hradoch, kde bola širokej verejnosti priblížená tematika dobrovoľníctva a obnovy hradov na Slovensku. Na podujatiach sme mali tiež možnosť poďakovať dobrovoľníkom za ich prácu a pomôcť im v ich ušľachtilom úsilí. Podujatia sa konali na troch hradoch: hrad Hrušov, hrad Lietava a hrad Šariš. Návštevníci zažili neopakovateľnú atmosféru týchto magických miest a dozvedeli sa niečo nové nielen o hrade a jeho histórii, ale aj o práci dobrovoľníkov a mohli priložiť ruku k dielu. Odniesli si tak domov množstvo úžasných zážitkov.